ปฏิทินท่องเที่ยว 2566 เทศบาลนครหาดใหญ่

มกราคม

• 13-14 Walking Street

• 20-24 เทศกาลตรุษจีนหาดใหญ่ไซ่น่าทาวน์

• 22-24 Walking Street

• 22-24 Walking Street ตรุษจีน

• 21-30 การแห่พระลุยไฟสะเดาะเคราะห์

• 21-24 ตรุษจีน

• 23 Miss Queen Chinese Hatyai

• 28-29 Hatyai Sidewalk

--

กุมภาพันธ์

• 1-5 วาดหาดใหญ่

• 10-11 Walking Street

• 10-12 Eat Pray Love

• 24-25 Walking Street

• 1-28 Hatyai Street Art

📍 จุด Check in ช่วงวาเลนไลน์

และเทศกาลสวนดอกไม้

บนสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

--

มีนาคม

• 3-4 Walking Street

• 10-11 เที่ยวได้ทั้งปีอาหารดนตรี 4 ภาคที่หาดใหญ่

• 17-18 Walking Street

• 17-18 ท่องเที่ยวสายมู

• 18 พุ่งใต้เฟส

• 24-25 Walking Street

--

เมษายน

• 2 งานอนุรักษ์มรดกไทย

• 12 Hatyai Midnight Run

• 12-13 มิดไนท์สงกรานต์

• 12-13 ไก่ทอดหาดใหญ่

• 13-15 Walking Street (มิดไนท์างกรานต์)

• 13 นางสงกรานต์จำแลง

• 28-29 Walking Street

• 29-30 Hatyai Bike Festival 2023

📍 จุด Check in เทศกาลสงกรานต์

บนสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

--

พฤษภาคม

• 5-6 Hatyai Muslim Street Food

• 12-13 Walking Street

• 19-21 เทศกาลฉื่อฉาง เส้นทางวัฒนธรรมนครหาดใหญ่

• 26-27 Walking Street

• 28 เดิน วิ่ง หาดใหญ่มาราธอน

--

มิถุนายน

• 9-10 Walking Street

• 14-16 มัคคุเทศก์น้อย

• 21-22 Hatyai Music Festival

• 21-22 เทศกาลอาหารหรอย ผลไม้อร่อยของดีเมืองใต้

• 23-24 Walking Street

--

กรกฎาคม

• 7-8 Walking Street

• 21-22 Walking Street

• 26-30 ตลาดย้อนยุคนครหาดใหญ่

--

สิงหาคม

• 11-12 Walking Street

• 19-20 หอนากามาร์เก็ต

• 25-26 Walking Street

• E-Sport

--

กันยายน

• 2 Hatyai Music Festival

• 15-17 Walking Street

• 15-17 Hello Hatyai (Hatyai Hard Sale)

• 29-30 Walking Street

• 29 สืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์

หาดใหญ " เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว น่าลงทุน " ดูน้อยลง